Sprawdź nową denimową kolekcję i wybierz swój ulubiony model
 |
Zobacz online.
Reserved
Dla niej
Dla niego
Dla dziewczynki
Dla chłopca
Ta wiadomość została wysłana przez LPP SA zgodnie z zaakceptowaną polityką prywatności na adres BestList.ro
Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera Reserved, kliknij tutaj.

LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 0000000778,kapitał zakładowy 3.662.246 PLN (zapłacony w całości), NIP: 583-10-14-898, REGON: 190852164